Formació dels nostres tècnics

Formació técnica contínua

Som conscients de la importància de la formació contínua dels nostres tècnics.

D'aquesta manera podem garantir un servei eficaç i ràpid en tots els àmbits en què treballem.

L’objectiu permanent de Servycat és el de garantir la seguretat i la salut dels nostres treballadors mitjançant la implementació de totes aquelles mesures preventives i les eines necessàries exigides per al compliment de la prevenció de riscos laborals.