Instal·lacions elèctriques

Instal·lacions electroindustrials

Som especialistes en el camp d’instal·lacions i automatitzacions electroindustrials de baixa tensió.

Disposem d’unes instal·lacions pròpies on dissenyem i fabriquem quadres, pupitres, PLCs i tot allò necessari per als nostres clients, sense dependre de la intervenció de tercers en el procés.

Desenvolupem projectes de plantes industrials, centres comercials, hospitals i grans instal·lacions.

Oferim solucions integrals en el sector de l’electricitat industrial i domòtica:

  • Disseny, execució i manteniment d’instal·lacions elèctriques
  • Disseny, muntatge i instal·lació de quadres elèctrics de baixa tensió
  • Automatització de processos productius
  • Software industrial
  • Domòtica
  • Programació de PLCs

Projectes