CONSTRUCCIÓ D'UNA PREMSA D'ESTAMPACIÓ

Disseny i construcció d'una premsa d'estampació de matrius.

Servycat va dissenyar i construir a partir de les necessitats del client una màquina d'estampació de matrius per a una empresa d'especialitats químiques.
D'aquesta manera, es va ajudar a aconseguir una millora de rendiment en el procés de treball realitzat fins ara.