INSTAL·LACIÓ DE CINTA D'ASSECATGE DE BLISTERS

Instal·lació d'una cinta d'assecatge de blisters a una empresa alimentaria.

Realització del quadre elèctric i de l'estructura per a una instal·lació d'una cinta d'assecatge de blisters.
Quadre elèctric amb les proteccions adients per a industries alimentaries.
Estructura realitzada en inoxidable AISI 316 i amb soldadura neta per evitar racons de matèria inorgànica no desitjada i de fàcil neteja.
Avans d'entregar-ho al client, es va provar el funcionament a les instal·lacions que Servycat té destinades per a aquests fins.