INSTAL·LACIÓ D'UN QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

Instal·lació d'un quadre elèctric de distribució per a l'empresa Coca-Cola.

Realització i instal·lació d'un quadre elèctric de distribució per a l'empresa Coca-Cola a Libèria..
Tot el quadre elèctric junt amb els seus components van ser instal·lats y comprovats a les instal·lacions de Servycat.