Política de privacitat


1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable de les dades i titular de la pàgina web www.servycat.com és grup Servycat (en endavant Servycat), formada per les següents societats mercantils Cadym 2018, S.L.U, Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U., Electroservycat, S.L, i Prycat 2017, S.L amb CIF: B17977661, B55067607 i B55130777 respectivament i domiciliades respectivament al Carrer Remei, 12 17500 Ripoll (Girona), Carrer Josep M. Pellicer, 13 17500 Ripoll (Girona), Carrer Tarragona, 30 P.A.E. Osona 08500 Vic (Barcelona) i Carrer Tarragona, 38 P.A.E. Osona 08500 Vic (Barcelona). Estan inscrites en els Registres Mercantils de les seves províncies respectives.
Telèfon + 34 938 863 476
Email: lopd@servycat.com


2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A Servycat tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licites o facilitar-te ofertes de serveis del teu interès en cas que així ens els sol·licitis en incloure les teves dades i correu electrònic a l'espai habilitat en el nostre formulari.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens sol·licitis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l'últim contacte. Els currículum vitae que ens lliurin, seran destruïts si no encaixen amb els perfils requerits pel Grup Servycat, o es conservaran durant un màxim de dos anys, en cas que el Grup Servycat pogués considerar que potencialment pot ser interessant per a futurs processos de selecció per al Grup o algun client. En aquest cas se t'informaria i se't sol·licitaria el consentiment en el moment adequat.


3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les teves dades és la de donar resposta a la teva petició d'informació, a la gestió del teu currículum vitae, a la contractació dels serveis sol·licitats, o la d'execució dels serveis contractats.


4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les teves dades s'incorporaran a la base de dades pertanyent al Grup Servycat integrat per les societats, Serveis Industrials Servycat 2007, S.L.U, ElectroServycat, S.L i Manteniments Alimentaris, S.L, i no seran cedits a tercers excepte obligació legal, no obstant això, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors així com amb els nostres clients quan així s'exigeixi per les seves respectives polítiques de seguretat, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.


5. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Grup Servycat estem tractant dades personals que les concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El grup Servycat deixarà de tractar les dades, tret que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per exercitar els seus drets, per favor, dirigeix-te a l'apartat Exerceix els teus Drets d'aquesta mateixa web.

Reclamacions davant l’Autoritat de protecció de dades: pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les teves dades de caràcter personal a la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/


6. LEGISLACIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la llei espanyola.


7. ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat s'ha revisat per última vegada a l'abril de 2019
Condicions d'ús de la web


1. ABAST:

Aquestes Condicions d'Ús de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats per Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U, Electroservycat, S.L, Cadym 2018, S.L.U i Prycat 2017, S.L (d'ara endavant SERVYCAT). Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui a l'usuari a contractar els serveis. SERVYCAT es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

A la seva vegada es reserva el dret a modificar el contingut del present document d'ús de la web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Ús de la Web poden ocasionar modificacions.

La prestació del servei d'aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.


2. CONDICIONS DE L’ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d'usuari. L'usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudir de la pàgina web.


3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS

SERVYCAT és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o té la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L'accés a la navegació per i l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de SERVYCAT. Els logotips:

 

 

 

són marques registrades propietat del grup SERVYCAT. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització per escrit del seu titular.

 


4. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES

SERVYCAT rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per SERVYCAT o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquesta pàgina web. SERVYCAT no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.


4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTÍ A ALTRES PÀGINES WEB DE SERVYCAT:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a www.servycat.com, aquest enllaç haurà de sotmetre's a les condicions que a continuació es detallen:

1. L'enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L'enllaç, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l'usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L'enllaç haurà d'abastar tota l'extensió de pantalla del portal de www.servycat.com

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de SERVYCAT, el lloc web que estableix l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera www.servycat.com, incloent-ho com parteix integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l'origen de la informació.

3. No s'autoritza l'establiment d'enllaç a www.servycat.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l'ordre públic.

El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, SERVYCAT actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a SERVYCAT enviant un missatge a lopd@servycat.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de SERVYCAT amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

SERVYCAT no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SERVYCAT.


5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l'ús d'aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a l'Usuari. SERVYCAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de SERVYCAT de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. SERVYCAT no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'ús del lloc web.


6. LEGISLACIÓ:

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.


7. ACTUALITZACIÓ:

El present ús de la web s'ha revisat per última vegada a l'abril de 2019