Certificat del protocol d'actuació davant els Riscos derivats de covid-19

SERVYCAT, empresa pionera en el sector de manteniment industrial en obtenir el certificat del protocol d'actuació davant els Riscos derivats de covid-19, certificat per Applus i LGAI Technological Center S.A.

Certificat del protocol d'actuació davant els Riscos derivats de covid-19

SERVYCAT, empresa pionera en el sector de manteniment industrial en obtenir el certificat del protocol d'actuació davant els Riscos derivats de covid-19, certificat per Applus i LGAI Technological Center S.A.