Canal de denúncies

 

En compliment de la normativa Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Servycat posa en funcionament aquest Canal de Denúncies per facilitar la comunicació àgil i confidencial d'irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions es poden presentar de manera anònima.

Les comunicacions presentades a través del canal han de tractar sobre actes o conductes, relatives als àmbits daplicació de la normativa indicada.

 

El canal és a disposició de totes les persones, que poguessin tenir coneixement d'alguna conducta irregular que es pogués estar cometent a l'Empresa.

El sistema està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, des de qualsevol dispositiu i en diversos idiomes, a través de les vies d'accés següents:

Plataforma corporativa accessible a través dels següents links segons es tracti de:

MANTENIMENTS INDUSTRIALS SERVYCAT 2017, S.L.U.

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1768171?access=85i4i3FJqEORSpdrZwu6MgVz88csIKv6zXUWeIkljaA%3d

 

ELECTRO SERVYCAT, S.L.

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1768172?access=N4E6UIZGi2wmhMDTiu3w83%2bakIh%2fSPjMADfRju3N1XE%3d