Servycat - SERVYCAT Servycat - SERVYCAT

Empresa

SERVYCAT

Una empresa global
al seu servei

SERVYCAT és una empresa de serveis reconeguda i líder en el sector industrial productiu en les seves diferents etapes, gràcies a una òptima relació qualitat/preu i postvenda que oferim, amb una organització i persones d’alt nivell professional.

La nostra missió és satisfer les necessitats més rellevants dels nostres clients, aportant solucions a mida recolzades en un estudi detallat en fase comercial i una proposta tècnica adient que permeti implementar un servei òptim dins del procés industrial.

El principal àmbit de treball de SERVYCAT és al sector industrial alimentari, on coneixem de primera mà les normatives, condicions, procediments, asseguraments i especials característiques que hem de complir per a poder desenvolupar la nostra operativa.

Apostem per la tecnologia més avançada i disposem d’un ampli ventall de recursos materials que es renoven i actualitzen periòdicament, així com també professionals perfectament qualificats i en formació tècnica contínua per adaptar-se al nivell d’exigència del mercat actual. La seguretat i, en general, la prevenció de riscos laborals, són un factor essencial en la nostra feina diària. Això implica una important inversió en formació específica dins d’aquest àmbit, per tal de poder posar en pràctica les rigoroses normatives de seguretat i control que permetin generar un espai segur de treball. Juntament amb això, disposem de procediments per tal de poder tenir al dia tots els temes relatius a la documentació necessària i el seu seguiment en contacte directe amb el nostre client.

Comptem amb un servei d’assistència tècnica professional les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, de forma que estem sempre disponibles per satisfer plenament les necessitats dels nostres clients.

Un recorregut
per a la nostra història

Anys 80

Antoni Castro és tècnic de manteniment i desenvolupa diverses feines a través de les quals adquireix els coneixements i la capacitat que el portaran a canviar la seva vida, així com entendre el que suposa el manteniment dins d’una indústria.

Anys 90

Antoni Castro té una idea emprenedora i munta un petit equip de manteniment mecànic per oferir aquest servei a empreses del sector tèxtil.

2007

Amb l’augment de la demanda dels serveis, Antoni Castro crea SERVYCAT, l’empresa oficial de serveis orientada al manteniment mecànic de tot tipus de maquinària. Per raons geogràfiques i de proximitat, l’empresa s’expandeix al sector alimentari. La seu es localitza a Ripoll i s’inicia amb un grup estable de treballadors al càrrec del fundador.

2010

L’empresa va creixent i s’assoleixen noves activitats i oficis. Sorgeix la marca ELECTRO SERVYCAT, enfocada a donar servei dins de l’àmbit elèctric i electromecànic (quadres elèctrics, instal·lacions elèctriques, automatismes, programacions, etc.).

2012

Es trasllada l’empresa a Vic i s’obre la nova i actual seu de SERVYCAT. S’adquireix una nau on es centralitza l’operativa de les empreses, tant la part administrativa com la tècnica. Es comencen els treballs relacionats amb taller mecànic i elèctric, així com el magatzem per tot el tema de subministraments de material.

2014

L’empresa, donat el seu creixement, va abastant un àmbit cada vegada més gran dins del manteniment industrial, de forma que s’inicia una etapa necessària de potenciació del taller com a lloc de reparació i posada en marxa d’elements mecànics i elèctrics. A la vegada, es van assolint operatives més específiques i complexes en el món mecànic i elèctric. Això exigeix la incorporació de maquinària i diferents equips com són plegadores, una màquina de tall per aigua, un torn numèric, etc.

2020

Consolidació i creixement de l’empresa. Increment del nombre de clients i entrada en altres sectors industrials. Actualment SERVYCAT és una empresa global dins del sector de manteniment industrial.

Els nostres valors

Responsabilitat

Compromís

Confiança

Qualitat

Honestedat

Iniciativa

Professionalitat

Proximitat

SERVYCAT ÉS FLEXIBLE

Ens adeqüem als projectes
segons l’exigència

SERVYCAT ÉS FLEXIBLE

Disposem de la mida adequada per donar la flexibilitat que exigeixen els serveis que oferim, amb presència a la zona de realització de treballs per desenvolupar els projectes.

Disposem d’una metodologia pròpia com a empresa orientada a projectes a mida de les necessitats del client en l’àmbit industrial que ens permet identificar les necessitats i el seu pas a serveis concrets enfocats en l’aplicació pràctica i l’obtenció conjunta de resultats (implicació directa). Som una empresa formada per professionals especialitzats en la gestió del manteniment productiu i execució d’obres i instal·lacions, amb experiència en diferents sectors industrials, particularment en el sector alimentació i similars.

Coneixem la problemàtica inherent a aquests processos i apliquem sistemes i procediments que permeten complir en terminis de qualitat, de seguretat, de reactivitat i dins d’uns nivells òptims d’inversió/cost.

SERVYCAT DESTACA

En números, qualitats,
projectes i recursos

Seu central

Vic

Seu central a Vic en un entorn industrial al centre d’un important nus de comunicacions.

SUPERFÍCIE

+2500m²

Unitat de fabricació, muntatge i magatzem per a elements mecànics (taller especialitzat) i elements elèctrics amb una superfície de més de 2500 m2.

vehicles

+50

Disposem d’una flota de més de 50 vehicles industrials adaptats a les necessitats del nostre ofici, personalitzats amb el nostre logo, que permeten una fàcil identificació.

TREBALLADORS

+200

Actualment disposem d’una important plantilla de més de 200 persones amb un alt nivell de qualificació en treballs de manteniment, fabricació i instal·lació en un entorn industrial.

PROJECTES

a Mida

Dissenyem e implementem treballs sota el concepte “Projecte a Mida” per adaptar-nos plenament a les necessitats dels nostres clients.

CLIENTS

+50

Treballem amb un gran nombre de clients (més de 50) a tot el territori i estem capacitats per desenvolupar projectes en l’àmbit internacional.