Condicions d'ús del web


1. ABAST

Aquestes condicions d'ús de la web s'estableixen les condicions generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als productes i serveis comercialitzats per GRUP Servycat (Manteniments Industrials Servycat 2017, SLO, Electroservycat, SL, Cadym 2018, SLO) La informació publicada només té com a objectiu informar i de cap manera suposa un compromís de compra de productes o contractació de serveis per als usuaris de la nostra pàgina web. Grup Servycat es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense previ avís, i no és responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Al seu torn, es reserva el dret a modificar el contingut de el present document de condicions d'ús de la web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en les presents Condicions d'ús de la web poden patir modificacions.

La prestació de servei d'aquest lloc web té una durada limitada a el moment en què l'Usuari es trobi connectat a el lloc web o a algun dels serveis que a través d'aquest es faciliten. 


2. CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d'usuari. L'usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en les presents Condicions d'ús del web.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilizándola, sobrecargándola o deteriorant-de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.


3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

Grup Servycat és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: nom, marques i logotips d'Grup Servycat, textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc .) o compte amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L'accés a la navegació per i l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari no impliquen en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de Grup Servycat. 


4. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

Grup Servycat rebutja la responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per Grup Servycat o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquesta pàgina web. Grup Servycat no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

 

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB GRUP Servycat:

 

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a https://servycat.com/es, aquest enllaç s'haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

L'enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L'enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet portant a l'usuari amb un sol clic a l'URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L'enllaç ha d'incloure tota l'extensió de pantalla del portal de https://servycat.com/es.

En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de Grup Servycat, el lloc web que estableix l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera https://servycat.com/es, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l'origen de la informació.

No s'autoritza l'establiment d'enllaç a https://servycat.com/es, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l'ordre públic.

El servei d'accés a el lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, 'Llocs enllaçats'). En aquests casos, Grup Servycat actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Grup Servycat enviant un missatge a lopd@servycat.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Grup Servycat amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

Grup Servycat no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol un altre dany que no sigui directament imputable a Grup Servycat.


5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT: 

La responsabilitat en l'ús d'aquest Lloc Web correspon de forma única i exclusiva a l'Usuari.

 

Grup Servycat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

 

  1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.
  2. Els errors i omissions en la informació publicada, així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

 


6. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Les Condicions d'ús de la web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Qualsevol disputa que sorgeixi d'assumptes relacionats amb aquest lloc web està subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.


7. ACTUALITZACIÓ

El document s'ha revisat per última vegada el maig 2021