Avís Legal


Responsable del tractament de les dades:

Grup Servycat

Ampliar info

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?
 

El responsable del tractament de les dades personals i titular de la pàgina web https://servycat.com és GRUP Servycat que inclou les següents societats mercantils: Cadym 2018, SLO, Manteniments Industrials Servycat 2017, SLO, Electroservycat, SL amb CIF: B17977661 , B55067607 i B55130777 respectivament i domiciliades respectivament en Carrer Remei, 12 17500 Ripoll (Girona), c / Josep M. Pellicer, 13 17500 Ripoll (Girona) i Carrer Tarragona, 30 PAE Osona 08500 - Vic (Barcelona). Estan inscrites en els registres mercantils de les seves províncies respectives.  

D'ara endavant totes elles referides, individualment o en conjunt, com a Grup Servycat

Les dades de contacte de GRUPO Servycat, en relació amb la privacitat i la protecció de les seves dades personals són:

Telèfon: + 34 93 886 34 76

 Email: lopd@servycat.com

 


Tipus de dades personals que tractem i amb quina finalitat:

Dades de contacte, dades fiscals, i altres necessaris per a les finalitats requerides com donar resposta a la informació sol·licitada a través del nostre web https://servycat.com i altres mitjans, gestionar la prestació dels nostres serveis, la gestió comercial i administrativa de la Companyia.

Ampliar info


¿QUIN TIPUS DE DADES PERSONALS TRACTEM I AMB QUINA FINALITAT? 

1-Tipus de dades personals que tractem

Podem recopilar i processar les següents categories de dades personals:

 1. Nom, tractament, gènere.
 2. Els seus detalls de contacte, nom de la seva empresa i la seva posició en la mateixa, adreça, el número de telèfon, NIF i la seva adreça de correu electrònic.
 3. En cas que contracti els nostres serveis, totes les dades ens faciliti per poder dur-los a terme.
 4. Comunicar-nos amb vostè.:

Registrem les seves comunicacions amb nosaltres realitzades mitjançant correu electrònic o altres mitjans. Quan realitza una comunicació telefònica, el nostre servei d'atenció el client podria registrar les seves preguntes a la nostra base de dades. 

 1. Informació recopilada quan utilitza el nostre lloc web, i altres mitjans digitals, si escau.

Quan utilitza la nostra pàgina web podríem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d'origen i comportament de navegació de web.

 1. Informació relativa a xarxes socials.

Depenent de les seves ajustos de xarxa social podem rebre informació del seu proveïdor de xarxa social. Per exemple, quan s'identifica amb un compte de xarxa social per a utilitzar els nostres serveis, podem rebre el seu perfil de xarxa social incloent dades de contacte, interessos i contactes. Per a més informació de les dades personals que rebem del seu proveïdor de xarxa social i com modificar la configuració, consulteu el lloc web i la política de privacitat del seu proveïdor de xarxa social.

 1. Informació que tria compartir amb nosaltres.

Pot escollir compartir informació amb nosaltres, per exemple, a l'afegir un comentari a Linkedin, a l'completar una enquesta a clients, o altres.

2-Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 1. Registrar-lo a la nostra base de dades si contracta els nostres serveis.
 2. Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la nostra web i els nostres clients o potencials clients.
 3. A GRUP Servycat tractem la informació que ens facilita per tal de respondre a la sol·licitud d'informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres productes i serveis, gestionar internament i externament la venda dels nostres productes, així com les compres que realitzem als nostres proveïdors, la contractació dels nostres serveis, així com donar compliment a les obligacions legals que es derivin d'aquestes activitats. 
 4. Remetre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que el Vostè hagi consentit expressament a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials per via electrònica. En cas que Vostè s'hagi registrat a la base de dades de clients, podrem remetre-li informació comercial relacionada amb els nostres serveis sense requerir un consentiment previ.
 5. Comunicar-nos amb vostè. Per respondre a les seves consultes i tramitar les seves queixes.
 6. Comunicar-nos amb vostè. Per obtenir la seva opinió sobre la qualitat dels nostres serveis o el tracte rebut.
 7. Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de estadístic de visites (adreces IP, dades de l' navegador, país, pàgina accedida, etc.) a l'efecte que ens faciliti desenvolupar millors serveis i productes, optimitzar la nostra oferta i, proporcionar un servei d'atenció a client més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.
 8. Les dades dels nostres clients i proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb nosaltres, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 9. Objecció o revocació. Pot objectar o revocar el seu consentiment per rebre comunicacions de màrqueting en qualsevol moment seguint les instruccions en la comunicació de màrqueting pertinent o contactant amb nosaltres a través del nostre correu electrònic lopd@servycat.com. 
 10. En cas d'emplenar algun dels formularis que trobarà a la nostra web, serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten. Se li sol·licitarà confirmació que ha llegit el nostre Avís Legal abans que se li recullin les seves dades.

 

D'acord amb la LSSICE, l'informem que GRUP Servycat no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, Vostè sempre tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites en aquesta Política, llevat per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre vostè.

 

Legitimació del tractament:

Consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals, l'execució dels contractes que es generin entre l'empresa i els seus clients, treballadors o tercers i, si s'escau, els interessos legítims de la Companyia.

Ampliar info

¿QUINA ÉS LA BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment que ens sol·liciti informació, o bé marcant la casella corresponent a l'hora de facilitar les seves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que es produeixi una relació comercial entre Un., Ja sigui com a client o com a proveïdor, i GRUP Servycat la base legal que legitimarà el tractament de les seves dades personals serà l'execució de la relació contractual que s'haurà generat, així com, si és el cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens faciliti les seves dades personals o en cas de no acceptar la nostra política de privacitat, GRUP Servycat no portarà a terme el tractament de les seves dades personals, però també pot suposar la impossibilitat que li enviem informació o, si s'escau , que li prestem els nostres serveis.

Informació comercial. 

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de GRUP Servycat.

En cas que ens faciliti el seu correu electrònic i accepti la present política de privacitat, l'informem que GRUP Servycat podrà realitzar les següents activitats i / o accions, llevat que ens indiqui el contrari:

L'enviament de qualsevol informació, inclosa la informació comercial sobre notícies, novetats, etc i tota aquella informació relacionada amb les nostres activitats o els serveis contractats pels nostres clients. La base legal que legitima aquest tractament és el nostre interès legítim dins de la relació comercial establerta amb vostè.


Termini de conservació:

Mentre duri la legitimació per consentiment, la relació contractual, obligació legal o l'interès legítim.

Ampliar info

TERMINI DE CONSERVACIÓ Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per gestionar les seves operacions o, per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre GRUP Servycat i tercers. En el cas que tinguem les seves dades identificatives a la nostra base de dades per a l'enviament d'informació comercial, es conservaran mentre es mantingui la base legal necessària que legitima la seva conservació i ús. Vostè podrà cancel·lar les seves dades en qualsevol moment per tal de no rebre informació comercial.

Un cop les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d'obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

Les dades que ens faciliti per iniciar un procés de selecció de personal en GRUP Servycat o en alguna de les societats de el Grup es conservaran durant un termini màxim d'un any. Posteriorment si no s'ha incorporat a GRUP Servycat o a cap de les societats de el Grup i no està dins d'un procés de selecció seran eliminats i no conservarem còpia.

Les dades personals dels nostres treballadors seran conservades durant el temps que duri la seva relació laboral amb GRUP Servycat i, posteriorment, durant els terminis previstos legalment.

Les dades personals dels candidats que hagin estat preseleccionats per una ETT i que ens siguin facilitades en el marc d'un procés de selecció de personal, només els conservarem durant aquest procés i posteriorment, si finalment el candidat és seleccionat per GRUP Servycat. En cas contrari, s'han de retornar a l'ETT o destruïts, segons ens indiqui l'ETT i no conservarem còpia dels mateixos, llevat que temporalment es poguessin conservar per un procés de selecció posterior.

 

Destinataris:

Les dades que ens faciliti seran incorporades a una base de dades pertanyent a el Grup Servycat, integrada per les societats Manteniments Industrials Servycat 2017, SLO, Electroservycat, SL, Cadym 2018, SLU i Prycat 2017, SL per la qual cosa estaran a disposició de tot el grup.

Ampliar info

¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN SEVES DADES?

Dins de la nostra organització seves dades personals seran tractades pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractats per tercers.

Les categories de destinataris als que poden comunicar-se les seves dades personals són els següents:

Entre les Societats del nostre Grup, enumerades en el primer punt d'aquesta Política, per motius operatius d'administració i gestió i unificació de bases de dades.

Tercers nomenats encarregats de el tractament, com a proveïdors de TI, consultors i assessors i altres empreses que presten serveis auxiliars.

Entitats i organismes públics, exclusivament per tal de complir amb les obligacions legals que corresponguin.

Altres proveïdors als quals, si escau, puguin cedir-se les seves dades personals, com transportistes, institucions financeres, proveïdors de serveis de detecció de frau, en el seu cas etc.

Les dades dels nostres empleats podran ser facilitats als nostres clients quan així ens ho sol·licitin perquè aquests hagin de prestar els seus serveis les seves instal·lacions, en compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals

Proveïdors de xarxes socials.

Llocs web de tercers. Els nostres llocs web poden enllaçar amb llocs web de tercers. Si segueix aquests enllaços, sortirà del nostre lloc web o aplicacions mòbils. Aquesta política de privacitat no s'aplica a llocs web de tercers. GRUP Servycat declina qualsevol responsabilitat per l'ús de tercers de les seves dades personals. L'ús d'aquests llocs web es realitza sota la seva responsabilitat.

En qualsevol cas, tots els tercers citats anteriorment hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat seguint les nostres instruccions d'acord amb la vigent normativa de protecció de dades personals, estaran sotmesos a el deure de secret professional o actuaran en compliment d'una obligació legal.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de GRUP Servycat.


Exercici de drets:

Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com els altres drets previstos per la normativa vigent.

 

Ampliar info

¿QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça lopd@servycat.com posant en l'assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o passaport.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són: 

Dret d'Accés a les dades: 

Té dret que GRUP Servycat li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

-Les finalitats del tractament.

-Les categories de dades que es tractin.

-El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades: 

Tindrà dret que el GRUP Servycat rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades:

L'interessat té dret que GRUP Servycat suprimeixi les seves dades, quan:

-El tractament sigui il·lícit.

-L'interessat hagi retirat el seu consentiment.

-Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.

-L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

-Les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica de GRUP Servycat.

L'interessat no tindrà dret al fet que GRUP Servycat suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

-Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.

-Per complir una obligació jurídica de GRUP Servycat.

-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d'investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades: 

Té dret que GRUP Servycat transmeti les seves dades a un altre responsable de l'tractament o a mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

-El consentiment de l'interessat per a fins específics.

-L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplica quan:

-Sigui tècnicament impossible la transmissió.

-Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

-El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

L'interessat té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades realitzat per GRUP Servycat per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 

-Mercadotecnia directa.

-Elaboració de perfils.

-Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.

-Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi a el tractament de les seves dades, GRUP Servycat podrà seguir tractant-los sempre i quan el seu interès legítim imperi sobre els interessos o els drets i llibertats l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

GRUP Servycat ha d'informar l'interessat de el dret a oposar-se a el tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d'oposició:

És el dret que no es porti a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui , i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils:

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendiment professional.

-Situació econòmica.

-Salut.

-Preferències o interessos personals.

-Fiabilitat.

-Comportament.

-Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 

-L'interessat té dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l'afectin significativament.

-L'interessat té dret a obtenir la intervenció humana per part de GRUP Servycat, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

-El consentiment explícit de l'interessat.

-Un contracte entre GRUP Servycat i l'interessat.

No s'aplicarà a el dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència d'aquesta estigui autoritzada mitjançant:

 

-El consentiment explícit de l'interessat.

-Un contracte entre GRUP Servycat i l'interessat.

-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

 

Reclamació davant l'Autoritat de Control:

Pots dirigir les reclamacions derivades de l'tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Ampliar info

RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL:

En el cas que consideri que GRUP Servycat ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l'autoritat de control competent que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada a la Calle Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Tel. 901 100 099 - 912 663 517

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible a la seva pàgina web https://www.aepd.es 


Legislació i jurisdicció

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normativa espanyola relacionada.

Ampliar info

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Els Usuaris d'aquest web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

 

Informació adicional

Informació addicional sobre seguretat i altres aspectes

Ampliar info

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

-XARXES SOCIALS (POLÍTICA PRIVACITAT)

L'informem que GRUP Servycat pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GRUP Servycat es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

GRUP Servycat tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que GRUP Servycat consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l'consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, GRUP Servycat es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de GRUP Servycat, podent enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si vosté remet informació personal a través de la xarxa social, GRUP Servycat. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. GRUP Servycat ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

Actualizació

maig 2021

Ampliar info

ACTUALIZACIÓ

Aquesta política de privacitat s'ha actualitzat per última vegada el maig de 2021 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Us recomanem que la consulteu cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha patit alteracions.