NORMATIVA LABORAL COVID-19

SERVYCAT inverteix en Seguretat i Prevenció enfront de riscos COVID-19 per poder desenvolupar la seva activitat amb màxima rigorositat, tant per a les persones que integrem l'organització, com per a clients i proveeïdors.

És molt important complir les normatives laborals contra el COVID-19 per treballar i viure amb seguretat.

SERVYCAT disposa del certificat del protocol d'actuació davant dels Riscos derivats del COVID-19, certificat per Applus i LGAI Technological Center S.A.

 

 

NORMATIVA LABORAL COVID-19

SERVYCAT inverteix en Seguretat i Prevenció enfront de riscos COVID-19 per poder desenvolupar la seva activitat amb màxima rigorositat, tant per a les persones que integrem l'organització, com per a clients i proveeïdors.

És molt important complir les normatives laborals contra el COVID-19 per treballar i viure amb seguretat.

SERVYCAT disposa del certificat del protocol d'actuació davant dels Riscos derivats del COVID-19, certificat per Applus i LGAI Technological Center S.A.